Proces

Design chápu jako komplexní proces, ne jednostrannou estetickou záležitost.
Jedná se o disciplínu umělecko-průmyslovou, takže elegatně propojit kreativní a racionální stránky.
Respektuji všechny vstupující profese, kde je cílem najít společnou cestu.

Spousta společností disponuje perfektní výrobní kapacitou, zkušenými řemeslníky. Často je zde nevyužitý obrovský potenciál, pro další vývoj. Design je řešením, posunem a novou nabídkou.

Výrobek by měl mít své charisma, dané například materiálem, tvarem, proporcí.
Současná doba diktuje neustálou inovaci, multifunkčnost, která často nemá smysl, je zbytečná a nepříjemná.

Je dobré společně diskutovat, ještě před tím, než vznikne konkrétní zadání.

01

KONCEPCE – VIZE

Společná diskuze – designer x klient
Definování zadání klientem, případně základní představy a směru.
Zadání může často definovat i designer, jako reakci na široké představy klienta.
Na poli průmyslového designu jsou našimi zákazníky značky a výrobní společnosti. V oblasti interiérů se jedná o soukromé investory.

02

STUDIE

Studie je průzkumná fáze, řešíme nejrůznější podněty a vize.
V této dynamické fázi pracujeme s celkem a základním konceptem, bez zbytečné koncentrace nad detaily.
Zpracováváme desítky variant možných řešení, formou skic a jednoduchých počítačových modelů.
Často nás doprovází „pracovní“ modely z papíru, dřeva, kovu, sádry atd.
Ideově se v této fázi naznačuje výtvarný, materiálový, technologický a konstrukční charakter.
Propojuje se diskuze s obchodem a marketingem.
Součástí studie jsou i individuální analýzy a rešerše daného případu.

03

VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍ VARIANTY

Rozpracujeme konkrétní variantu, od celku k detailu.
Jde doslova o sochařskou práci – modelování celku, základních hmot a proporčních vztahů.
Estetiku charakterizují zvolené materiály a technologie.
Práce probíhá formou přesnějších kreseb, fyzických modelů a precizních 3D PC modelů. Proces doprovází konzultace jak s výrobou, tak obchodem.
Výstupem je jasné designérské řešení – výsledný 3D počítačový model, který je podkladem pro následující fáze.

04

VIZUALIZACE

Pro perfektní představu o výrobku / interiéru / prostoru je vizualizace velmi efektivní řešení.

05

ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROTOTYPU NEBO FYZICKÉHO MODELU

Na základě 3D počítačového modelu z předchozí fáze, následuje tvorba 2D výrobní dokumentace – ta je podkladem pro výrobu funkčního prototypu nebo fyzického modelu (v určité stylizaci.)
Pro výrobu prototypů na 3D tiskárnách, CNC frézkách nebo vodních paprscích slouží jako podklad 3D PC model.

06

VÝROBA FUNKČNÍHO PROTOTYPU / FYZICKÉHO MODELU

Model / prototyp je stylizovaný výrobek, který dává představu o tvaru, proporcích, barevnosti a celkového vyznění návrhu.
Vzniká jako finální výstup designérského a konstrukčního řešení.

07

VYHODNOCENÍ PROTOTYPU / FYZICKÉHO MODELU

V prototypu jsou odraženy všechny předchozí fáze navrhování.
Výstupem jsou další dohodnuté úpravy ve směru výtvarném (např. změny proporcí, celkového výrazu atd.) materiálovém, technologickém (např. vyjádření výroby o proveditelnosti, v návaznosti na možnosti sériové výroby atd.), konstrukčním, obchodním.

Ze zkušeností, v 90% projektů, se po výrobě prvního prototypu přirozeně dějí desítky dalších úprav, ve všech výše uvedených směrech.

Je častou nutností, proskicovat xx nových cest, vyrobit xx nových prototypů pro dosažení „opravdového“ řešení, které není povrchní.